Autorisationsloven § 7

  1. § 7
    En autoriseret sundhedsperson kan fratages autorisationen efter § 11, hvis den pågældende må antages at være til fare for patientsikkerheden på grund af
    1. 1) en fysisk tilstand, der gør den pågældende uegnet til udøvelse af erhvervet,
    2. 2) sygdom eller misbrug af rusmidler el.lign., der midlertidigt eller varigt gør den pågældende uegnet til udøvelse af erhvervet, eller
    3. 3) grov forsømmelighed ved udøvelse af erhvervet.