Atomanlægsloven § 6

  1. § 6
    En tilladelse kan kaldes tilbage, såfremt: