Atomanlægsloven § 15

  1. § 15
    Bestemmelserne i lov om elforsyning og lov om brug m.v. af radioaktive stoffer berøres ikke af denne lov.
  2. Stk. 2.
    Loven omfatter ikke: