Atomanlægsloven § 10

  1. § 10
    Tilladelse til nukleart drevne transportmidlers tilstedeværelse og benyttelse på dansk territorium, herunder nukleare skibes besejling af danske farvande og adgang til danske havne, meddeles af miljøministeren efter forudgående forhandling med vedkommende folketingsudvalg. Lovens bestemmelser i øvrigt finder også anvendelse på disse forhold.