Atomanlægsloven § 1

  1. § 1
    Bestemmelserne i denne lov omfatter: