Arveloven § 90

  1. § 90
    En ægtefælle kan ved testamente råde over enkelte genstande inden for sit fuldstændige særeje.