Arveloven § 82

  1. § 82
    § 81 finder tilsvarende anvendelse, hvor et fælles testamente er oprettet af andre end ægtefæller.