Arveloven § 72

  1. § 72
    Et testamente oprettet i medfør af § 65 er ugyldigt, hvis
    1. 1) det ikke kan anses for sikkert, at testamentet er udtryk for testators beslutning og er oprettet af denne, eller
    2. 2) det må antages, at testator ikke var i stand til fornuftmæssigt at oprette testamentet.