Arveloven § 64

 1. § 64
  Testamente kan oprettes skriftligt og underskrives eller vedkendes under samtidig tilstedeværelse af to vidner, der straks efter testators underskrivelse eller vedkendelse af testamentet skal skrive deres navne på testamentet. Vidnerne skal være til stede som testamentsvidner efter testators ønske, og de skal have kendskab til, at de bevidner oprettelsen af et testamente.
 2. Stk. 2.
  Vidnerne skal være fyldt 18 år og må ikke på grund af forhold som nævnt i § 74 mangle forståelse for vidnebekræftelsens betydning.
 3. Stk. 3.
  En person kan ikke være testamentsvidne, hvis
  1. 1) testamentet begunstiger den pågældende eller dennes ægtefælle, samlever, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje, søskende eller andre nærstående,
  2. 2) testamentet begunstiger en person eller institution, som den pågældende ved testamentets oprettelse har en sådan tilknytning til, at testamentsvidnet har haft en særlig interesse i begunstigelsen, eller
  3. 3) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om den pågældendes habilitet.
 4. Stk. 4.
  En person kan være testamentsvidne, selv om den pågældende er indsat som bobestyrer.
 5. Stk. 5.
  Vidnerne bør i deres påtegning på testamentet afgive erklæring
  1. 1) om deres stilling og bopæl,
  2. 2) om tid og sted for deres underskrift på testamentet,
  3. 3) om, at de ved testators underskrift eller vedkendelse af testamentet har været samtidig til stede som testamentsvidner efter testators ønske,
  4. 4) om, at testator er i stand til fornuftmæssigt at oprette testamente, og
  5. 5) om andre omstændigheder, der kan være af betydning for testamentets gyldighed.