Arveloven § 63

 1. § 63
  Testamente kan oprettes skriftligt og underskrives eller vedkendes for en notar.
 2. Stk. 2.
  Notaren skal i sin påtegning på testamentet afgive erklæring
  1. 1) om testators identitet,
  2. 2) om, hvorvidt testator er i stand til fornuftmæssigt at oprette testamente,
  3. 3) om, hvilke personer der er til stede under notarialforretningen, og
  4. 4) om andre omstændigheder, som kan være af betydning for testamentets gyldighed.
 3. Stk. 3.
  Justitsministeren fastsætter regler om notarens virksomhed, opbevaring af en kopi af testamentet, indberetning til Bil- og Personbogen og adgangen til at få oplysninger om oprettede testamenter.