Arveloven § 60

  1. § 60
    Friarv kan ved testamente indsættes i en successionsrækkefølge, således at arven tilfalder en arving eller legatar på første plads og derefter en eller flere andre arvinger eller legatarer på anden eller senere pladser.
  2. Stk. 2.
    Ved testamente kan arv eller legat ikke tillægges flere ved testators død ufødte personer efter hinanden.