Arveloven § 59

  1. § 59
    § 50, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse ved friarv.