Arveloven § 54

  1. § 54
    Arven skal båndlægges i en forvaltningsafdeling, der er godkendt af justitsministeren eller den, justitsministeren bemyndiger dertil.
  2. Stk. 2.
    Hvis arvingen samtykker, kan arven med tilladelse fra justitsministeren eller den, justitsministeren bemyndiger dertil, båndlægges på anden måde, navnlig i fast ejendom.
  3. Stk. 3.
    Justitsministeren fastsætter regler om anbringelse af myndiges båndlagte midler.