Arveloven § 42

  1. § 42
    En arving kan mod eller uden vederlag give afkald på såvel forventet som falden arv.
  2. Stk. 2.
    Afkald på forventet arv skal gives over for arveladeren. Hvis arveladerens ægtefælle er i uskiftet bo, kan afkald dog gives over for denne.
  3. Stk. 3.
    Et afkald på arv har også virkning for arvingens livsarvinger, medmindre disses arveret er forbeholdt.