Arveloven § 41

  1. § 41
    En arving kan ikke sælge, pantsætte eller på anden måde overdrage forventet arv. Mens arveladeren er i live, kan en arving heller ikke uden arveladers samtykke indgå aftale med medarvinger om overtagelse af aktiver i boet.
  2. Stk. 2.
    En arvings kreditorer kan ikke søge fyldestgørelse i forventet arv.