Arveloven § 39

  1. § 39
    Justitsministeren fastsætter regler om forrentningen af henstandsarv omfattet af § 35, stk. 1, administrationen af beløb omfattet af § 35, stk. 3, og sikkerhedsstillelse efter § 37, stk. 1.