Arveloven § 33

  1. § 33
    Ved skifte formodes alt, hvad den længstlevende ægtefælle ejer, at høre til det uskiftede bo.