Arveloven § 1

  1. § 1
    En arveladers nærmeste slægtsarvinger er dennes børn. Børnene arver lige.
  2. Stk. 2.
    Er et barn død, træder dets børn i dets sted og arver indbyrdes lige. På tilsvarende måde arver fjernere livsarvinger.