Arkivloven § 5 a

  1. § 5 a
    Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om, at kroer kan anvende kongekronen.