Arkivloven § 53

  1. § 53
    Lov om offentlige arkiver m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 740 af 17. juli 2000, ophæves.
  2. Stk. 2.
    Kgl. reskript af 13. marts 1750 og kgl. reskript af 6. januar 1764 ophæves.