Arkivloven § 48

  1. § 48
    Den, der ejer private arkivalier af væsentlig forskningsmæssig eller almenkulturel betydning, skal, inden arkivalierne udføres af landet, give Rigsarkivet adgang til kopiering af arkivalierne.