Arkivloven § 4

 1. § 4
  Rigsarkivet har til formål
  1. 1) at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgere og myndigheder,
  2. 2) at sikre muligheden for kassation af ikkebevaringsværdige offentlige arkivalier i samarbejde med de myndigheder, der er omfattet af denne lov,
  3. 3) at stille arkivalier til rådighed for borgere og myndigheder, herunder til forskningsformål,
  4. 4) at vejlede borgere og myndigheder i benyttelse af arkivalier,
  5. 5) at udøve forskning og udbrede kendskabet til forskningens resultater.