Arkivloven § 33

  1. § 33
    Tilladelse efter § 31 kræver samtykke fra den afleverende myndighed, hvis
    1. 1) der for et dokument eller en arkivenhed er fastsat en længere tilgængelighedsfrist efter § 27,
    2. 2) en arkivenhed indeholder materiale af den karakter, der er nævnt i § 25, og tilgængelighedsfristen efter de nævnte bestemmelser ikke er udløbet eller
    3. 3) en arkivenhed eller et dokument er yngre end 20 år.