Arkivloven § 20

  1. § 20
    Kulturministeren fastsætter nærmere regler om aflevering af kommunale og regionale arkivalier til Rigsarkivet.