Arkivloven § 2

  1. § 2
    De offentlige arkiver består af Rigsarkivet samt af kommunale og regionale arkiver.