Arkivloven § 18

  1. § 18
    Statens ret til arkivalier kan ikke ophøre ved ekstinktion eller hævd.