Arkivloven § 11

  1. § 11
    Kulturministeren kan efter forhandling med ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætte bestemmelser om, at statslige myndigheder, der inden en nærmere fastsat dato ikke er overgået til elektronisk arkivering, skal betale for omkostningerne ved bevaring i Rigsarkivet af arkivalier, der efter den nævnte dato dannes på papir.