Arkivloven § 10

 1. § 10
  Kulturministeren fastsætter til varetagelse af arkivmæssige hensyn regler om behandling, bevaring og kassation af statslige myndigheders arkivalier.
 2. Stk. 2.
  Kulturministeren fastsætter til varetagelse af arkivmæssige hensyn regler om bevaring og kassation af kommunernes og regionernes arkivalier.
 3. Stk. 3.
  Kulturministeren kan bemyndige rigsarkivaren til at foretage den mere detaljerede regelfastsættelse om bevaring og kassation af offentlige arkivalier.
 4. Stk. 4.
  Rigsarkivet fører tilsyn med reglernes overholdelse.