Arbejdsskadesikringsloven § 85 a

  1. § 85 a
    Lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, ophæves med virkning fra den 1. januar 2004.
  2. Stk. 2.
    Lov om sikring mod følger af arbejdsskade anvendes fortsat på
    1. 1) ulykkestilfælde, pludselige løfteskader og kortvarige skadelige påvirkninger, der er indtruffet før den 1. januar 2004, og
    2. 2) erhvervssygdomme anmeldt før den 1. januar 2004.