Arbejdsskadeafgiftsloven § 7

  1. § 7
    Offentlige myndigheder skal efter anmodning meddele told- og skatteforvaltningen enhver oplysning til brug for forvaltningens kontrol med afgiftens betaling.