Arbejdsmiljøloven § 90

  1. § 90
    Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.