Arbejdsmiljøloven § 8 a

  1. § 8 a
    Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om rettigheder og pligter for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.