Arbejdsmiljøloven § 88

  1. § 88
    Loven træder i kraft den 1. juli 1977. § 13 træder i kraft den 1. maj 1978.
  2. Stk. 2.
    (Udelades)