Arbejdsmiljøloven § 48

  1. § 48
    Stoffer og materialer med egenskaber, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, må kun fremstilles og anvendes ved arbejdsprocesser og -metoder, der effektivt sikrer de beskæftigede mod ulykker og sygdomme.
  2. Stk. 2.
    Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges.