Arbejdsmiljøloven §§ 45-47

 1. § 45
  Maskiner, maskindele, beholdere, præfabrikerede konstruktioner, apparater, redskaber, byggevarer, andre tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler skal være indrettet og skal anvendes således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.
 2. Stk. 2.
  Anerkendte normer og standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges.
 1. § 46
  Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om indretning og anvendelse af tekniske hjælpemidler m.v., herunder om
  1. 1) konstruktion, udførelse, opstilling, anmeldelse og afprøvning,
  2. 2) forelæggelse for Arbejdstilsynet til udtalelse eller godkendelse af planer for konstruktion, udførelse og opstilling,
  3. 3) godkendelse fra Arbejdstilsynet af et teknisk hjælpemiddel m.v., før det overdrages eller overlades til brugeren eller tages i brug,
  4. 4) anvendelse, vedligeholdelse og pasning.
 1. § 47
  Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om forbud mod at fremstille, importere, overdrage, overlade, udstille eller anvende særligt farlige tekniske hjælpemidler.