Arbejdsmiljøloven § 45

  1. § 45
    Maskiner, maskindele, beholdere, præfabrikerede konstruktioner, apparater, redskaber, byggevarer, andre tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler skal være indrettet og skal anvendes således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.
  2. Stk. 2.
    Anerkendte normer og standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges.