Arbejdsmiljøloven § 42

  1. § 42
    Arbejdsstedet skal indrettes således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.
  2. Stk. 2.
    Anerkendte normer og standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges.