Arbejdsmiljøloven § 41

  1. § 41
    Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om,
    1. 1) at arbejder, der kan medføre betydelig fare for ulykker eller sygdom, kun må udføres af personer, der har gennemgået en nærmere angivet uddannelse, aflagt en prøve eller opnået en bestemt alder,
    2. 2) beskæftigelse af personer med legemlige eller åndelige mangler eller lidelser, der kan indebære øget fare for ulykker eller sygdom ved visse arbejder,
    3. 3) begrænsninger i adgangen til at lade ansatte arbejde alene.