Arbejdsmiljøloven § 4

  1. § 4
    Beskæftigelsesministeren kan fastsætte, at loven kun i begrænset omfang skal gælde for arbejde, som udføres i den ansattes hjem.