Arbejdsmiljøloven § 38

  1. § 38
    Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.
  2. Stk. 2.
    Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges.