Arbejdsmiljøloven § 27

  1. § 27
    De ansatte skal deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed, jf. kapitel 2.