Arbejdsmiljøloven § 22

 1. § 22
  Arbejdsgiveren skal foretage anmeldelse til Arbejdstilsynet og føre registre efter regler, som fastsættes af beskæftigelsesministeren.
 2. Stk. 2.
  Direktøren for Arbejdstilsynet kan til statistisk brug forlange oplysninger af arbejdsgiveren om
  1. 1) de ansattes antal, køn, alder og sundhedsforhold,
  2. 2) maskiner, maskindele, beholdere, præfabrikerede konstruktioner, apparater, redskaber og andre tekniske hjælpemidler,
  3. 3) stoffer og materialer,
  4. 4) andre forhold af arbejdsmiljømæssig betydning.
 3. Stk. 3.
  Hvis statistikken offentliggøres, må navn eller firma ikke nævnes.