Arbejdsmiljøloven § 20

  1. § 20
    Flere arbejdsgivere, der lader arbejde udføre på samme arbejdssted, og alle, der er beskæftigede på samme arbejdssted, skal samarbejde om at skabe sikre og sunde arbejdsforhold for alle beskæftigede.
  2. Stk. 2.
    Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om samarbejdet herom.