Arbejdsmiljøloven § 15

 1. § 15
  Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. Der henvises her særligt til
  1. 1) kapitel 5 om arbejdets udførelse,
  2. 2) kapitel 6 om indretning af arbejdsstedet,
  3. 3) kapitel 7 om tekniske hjælpemidler m.v.,
  4. 4) kapitel 8 om stoffer og materialer.