Arbejderboligloven § 68

  1. § 68
    Udbetaling Danmark varetager opgaver efter kapitel III, afsnit B og C, og kapitel IV-VI.