Arbejderboligloven § 47

  1. § 47
    For statens krav efter de i dette kapitel fastsatte regler har staten udpantningsret.