Arbejderboligloven § 32

  1. § 32
    Disse boliger skal af ejeren holdes udlejet i overensstemmelse med reglerne i kap. VI og VII.