Anvisningsretsloven § 3

  1. § 3
    Aftalen om erhvervelse af anvisningsret indgås for en tidsbegrænset periode på 6 år. Der kan ikke indgås ny aftale vedrørende en ejendom, hvorom der tidligere er indgået en aftale.
  2. Stk. 2.
    Kommunalbestyrelsen skal lade aftalen tinglyse på ejendommen.
  3. Stk. 3.
    Aftalen berører ikke ejendommens lejeres rettigheder, herunder retten efter lov om leje til at fremleje og bytte.