Anvisningsretsloven § 10

  1. § 10
    Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.