Andelsboligloven § 3 e

  1. § 3 e
    En andelsboligforening skal være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister.